Vrátit se zpět

Obec Valtrovice - Úřední deska

Verze webových stránek pro seniory

 
Název dokumentu Vyvěšeno Sejmuto
ÚPZS ve věcech majetkových,Výzva 28.08.2014 28.08.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Valtrovice číslo 01/2015 01.12.2015 03.12.2018
Seznam nemovitých věcí,na územní naší obce,kde vlastník,či jiný oprávněný není označen dostatečně určitě. 15.12.2015 15.12.2025
Doporučení k prevenci přenosu infekční žloutenky 29.11.2016 06.01.2018
Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Dyje 06.03.2017 00.00.0000
VaK Znojemsko,Oznámení,Schválený rozpočet 2017 20.03.2017 00.00.0000
Svazek obcí Dyje, Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2017 13.04.2017 00.00.0000
SOD Oznámení o zveřejnění,Rozpočtové opatření č.1 15.05.2017 00.00.0000
MŠ Oznámení o zveřejnění Střednědobý výhled na rok 2018-2019 15.05.2017 00.00.0000
MŠ Oznámení Rozpočet na rok 2017 15.05.2017 00.00.0000
Obec Valtrovice,Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření 29.03.2017 00.00.0000
DSO Dyje Oznámení o zveřejnění,Závěrečný účet 2016 13.07.2017 00.00.0000
VAK Oznámení o zveřejnění,Závěrečný účet svazku za rok 2016 26.07.2017 00.00.0000
SOD Střednědobý výhled rozpočtu - návrh 15.09.2017 00.00.0000
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 05.09.2017 21.10.2017
VAK Oznámení o zveřejněných dokumentech 31.01.2017 00.00.0000
SPÚ,Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Valtrovice -pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti 25.09.2017 00.00.0000
Informace o době a místě konání voleb v obci Valtrovice 04.10.2017 22.10.2017
Vyhláška o odchytném postupu pro usmrcování špačka obecného 04.10.2017 31.10.2017
Stanovisko k Návrhu změny č. 1 územního plánu Valtrovice 06.10.2017 22.10.2017
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Valtrovice dne 18.10.2017 10.10.2017 19.10.2017
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci 17.10.2017 01.12.2017
E-ON Upozornění vlastníkům nemovitostí na potřebu ořezu příp.odstranění dřevin 17.10.2017 17.11.2017
E-ON Vytyčování a zaměřování stávajících sítí NN 17.10.2017 01.11.2017
Upozornění pro voliče, Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 20.a 21.10.2017 18.10.2017 22.10.2017

Vrátit se nahoru