Úřední deska (stav ke dni 22.09.2017) [Archiv]
Hledat text:
Kategorie:
Datum vyvěšení: calendar Datum sejmutí: calendar
[ Aktuální dokumenty ]
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Kategorie
6.9.2017 13.9.2017 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Valtrovice 13.9.2017
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Valtrovice 13.9.2017
pdf [135 kB]
21.8.2017 13.9.2017 Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy
Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy
pdf [275 kB]
3.8.2017 13.9.2017 Infomrace o vojenském cvičení AMPLE STRIKE 2017
Infomrace o vojenském cvičení AMPLE STRIKE 2017
pdf [4 MB]
18.7.2017 22.8.2017 Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje číslo 1/2017 ze dne 18.července 2017 o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje číslo 1/2017 ze dne 18.července 2017 o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
zip [575 kB]
17.7.2017 1.9.2017 Veřejná vyhláška OZNÁMENÍ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VALTROVICE
Veřejná vyhláška OZNÁMENÍ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VALTROVICE
pdf [628 kB]
12.7.2017 17.8.2017 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Valtrovice - Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek
Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek
pdf [571 kB]
19.6.2017 28.7.2017 Oznámení aplikace přípravku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely
Oznámení aplikace přípravku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely
pdf [1 MB]
15.6.2017 30.6.2017 VaK Pozvánka na jednání valné hromady 30.6.2017
VaK Pozvánka na jednání valné hromady 30.6.2017
pdf [306 kB]
15.6.2017 30.6.2017 Závěrečný účet za rok 2016 DSO Vodovody a kanalizace Znojemsko
Závěrečný účet za rok 2016 DSO Vodovody a kanalizace Znojemsko
zip [3 MB]
13.6.2017 22.6.2017 Pozvánka na výborovou schůzi Svazku obcí Dyje 21.6.2017
Pozvánka na výborovou schůzi Svazku obcí Dyje 21.6.2017
pdf [244 kB]
7.6.2017 14.6.2017 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Valtrovice dne 14.6.2017
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Valtrovice dne 14.6.2017
pdf [136 kB]
2.6.2017 21.6.2017 Závěrečný účet Svazku obcí Dyje za rok 2016
Závěrečný účet Svazku obcí Dyje za rok 2016
zip [3 MB] Rozpočtová dokumentace
31.5.2017 16.6.2017 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
zip [2 MB]
31.5.2017 16.6.2017 Veřejná služba,informace pro organizace
Veřejná služba,informace pro organizace
pdf [92 kB]
31.5.2017 16.6.2017 Veřejná služba, informace pro klienty
Veřejná služba, informace pro klienty
pdf [222 kB]
25.5.2017 15.6.2017 Písemná výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu, Rekonstrukce hasičské zbrojnice čp. 45 ve Valtrovicích
Písemná výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu, Rekonstrukce hasičské zbrojnice čp. 45 ve Valtrovicích
pdf [887 kB]
24.5.2017 26.5.2017 Oznámení aplikace přípravku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely 26.5.2017
Oznámení aplikace přípravku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely 26.5.2017
pdf [1 MB]
17.5.2017 17.6.2017 Usnesení, dražební vyhláška o oznámení dražebního roku
Usnesení, dražební vyhláška o oznámení dražebního roku
pdf [246 kB]
17.5.2017 2.6.2017 Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v mateřské škole Valtrovice,přísp. org. na školní rok 2017/2018
ozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v mateřské škole Valtrovice,přísp. org. na školní rok 2017/2018
pdf [203 kB]
17.5.2017 24.5.2017 Oznámení aplikace přípravku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely
Oznámení aplikace přípravku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely
pdf [909 kB]
Úřední deska 1.4.0
Vítejte na webových stránkách Obec Valtrovice  Vítejte na webových stránkách Obec Valtrovice
Welcome REALNAME  Welcome REALNAME